Ponuka služieb

Kompletná projekčná činnosť

 • Architektonická štúdia
 • Projekt pre územné rozhodnutie
 • Projekt pre stavebné povolenie
 • Projekt pre realizáciu stavby
 • Projekt skutočného vyhotovenia stavby
 • Vizualizácie

Statika stavebných konštrukcií

 • Projekt statického posúdenia a stability stavby
 • Technická dokumentácia nosných častí stavby
 • Geotechnické posudky a posudky zakladania

Rozsah služieb

 • Rodinné domy, občianske stavby
 • Cestné stavby, parkoviská, dopravné značenie
 • Mostné stavby, priepusty
 • Inžinierska činnosť, rozpočty
 • Poradenstvo a konzultácie
 • Stavby na kľúč od výberu zhotoviteľa, autorský dozor, kompletné riešenia až po kolaudáciu stavby